Omni-Pac informerer om korrekt brug af produkterne MediTainer, MediBowl og MediDuo

25. oktober 2019

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: MediTainer, MediBowl, MediDuo
  • Fabrikant: Omni-Pac GmbH Verpackungsmittel
  • Fabrikantens referencenummer: NA
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2019103971