Udgivelser om medicinsk udstyr

  • Årsrapport for medicinsk udstyr 2016

    | 26. juni 2017 |

    Lægemiddelstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr viser igen en stigning i antallet af indberettede hændelser med medicinsk udstyr og i antallet af forespørgsler om krav og retningslinjer på området.