Advarsel mod det farlige gigtmiddel Beline Capsules

16. juni 2011

Lægemiddelstyrelsen advarer kraftigt mod at indtage gigtmidlet Beline Capsules. Det sker på baggrund af analyser foretaget af Lægemiddelstyrelsen og Läkemedelsverket i Sverige.

Beline Capsules sælges via udenlandske sider på internettet og udgiver sig for at indeholde en blanding af forskellige urter, men analyserne af produktet har vist, at produktet rent faktisk indeholder lægemiddelstofferne chlorphenamin, oxetacain, piroxicam og betamethason. Lægemiddelstofferne er ikke deklareret på pakningen.

Stoffet chlorphenamin er et antihistamin, der anvendes til behandling af allergi. Oxetacain er et lokalbedøvedende stof, piroxicam er et smerte- og febernedsættende stof af NSAID-gruppen, og betamethason er et binyrebarkhormon. Stofferne er fundet i mængder, der er sammenlignelige med normaldoseringen ved brug af de godkendte lægemidler med disse indholdsstoffer. Behandling med de nævnte stoffer bør kun sættes i gang efter samråd med en læge. Derudover har Lægemiddelstyrelsen ikke godkendt produktet Beline Capsules. På baggrund af analyseresultaterne advarer vi kraftigt mod at indtage produktet.

Hvis du har anvendt Beline Capsules over længere tid, bør du kontakte din læge, da man anbefaler en langsom aftrapning ved brug af lægemidler med binyrebarkhormoner. Husk at oplyse din læge om, at det produkt, du har anvendt, bl.a. indeholder betamethason. Du kan opleve symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand, hvis du pludselig ophører med at tage binyrebarkhormoner.

Rester af det ulovlige lægemiddel Beline Capsules kan du aflevere på apoteket til destruktion.

Vi opfordrer desuden til, at der udvises stor forsigtighed ved køb af produkter på internettet, der udbydes som ufarlige og meget effektive urteprodukter, idet produkter af denne type, kan indeholde udeklarerede receptpligtige lægemiddelstoffer.

Læger kan læse mere om Beline Capsules via boksen til højre.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...