Advarsel mod produktet Power 1 Walnut

17. marts 2008

Lægemiddelstyrelsen er blevet opmærksom på, at sundhedsmyndighederne i Singapore har beslaglagt store mængder af det ulovlige lægemiddel Power 1 Walnut, der er blevet solgt som et potensmiddel udelukkende indeholdende urter. En analyse af produktet har vist, at Power 1 Walnut indeholder de to aktive lægemiddelstoffer sildenafil og glibenclamid.

Forekomsten af sildenafil er både ulovlig og farlig, men endnu værre er det, at produktet indeholder det aktive lægemiddelstof glibenclamid, som anvendes til behandling af personer med sukkersyge. Indtagelse af glibenclamid kan i værste fald være dødelig. Lægemiddelstyrelsen advarer derfor mod produktet Power 1 Walnut.

Analyserne af produktet Power 1 Walnut har vist, at det indeholder glibenclamid i store mængder, der langt overstiger den normale terapeutiske dosis. Glibenclamid indgår i godkendte receptpligtige lægemidler til behandling af diabetes. Behandling med glibenclamid bør kun igangsættes efter samråd med en læge. Indtagelse af store mængder glibenclamid kan medføre abnormt lavt blodsukker (hypoglykæmi), der viser sig ved symptomer som mathed, koldsved, sult, motorisk uro, dobbeltsyn, kramper, bevidstløshed, eventuel varig hjerneskade og i værste fald død. Tilstanden kan vise sig sent – og helt op til 2 dage efter indtagelsen.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer personer, der har indtaget Power 1 Walnut til at kontakte deres læge, uanset at de ikke har bemærket bivirkninger i forbindelse med indtagelse af produktet.

Lægemiddelstyrelsen har ikke kendskab til, at produktet Power 1 Walnut forhandles i Danmark, men da produktet formentlig sælges via udenlandske internetsider, kan det ikke udelukkes, at danskere er kommet i besiddelse af produktet ved køb via internettet.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer desuden personer, der i det hele taget køber lægemidler via internettet, til at være forsigtige og til at spørge deres læge til råds inden køb af receptpligtige lægemidler. Lægen kan da vurdere lægemidlets virkning og bivirkninger, og dermed om lægemidlet vil være gavnligt for patienten at anvende.

Billede af Power 1 Walnut

Billede af Power 1 Walnut

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...