Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

Opdateret 2. juli 2024

Få vejledning om din tilknytning er omfattet af tilknytningsreglerne.

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder er afgørende, når der skal udvikles ny medicin og nyt medicinsk udstyr. Det er ligeså afgørende, at tilknytningen ikke påvirker sundhedspersoners uafhængighed, og at man som patient kan have fuld tillid til sin læge, apoteker, tandlæge, sygeplejerske eller behandlerfarmaceut. Den sundhedsfaglige rådgivning, man får som patient, skal både være solid og uafhængig af økonomiske interesser.

Derfor gælder der en række regler for sundhedspersoners tilknytning til virksomheder, der skal sikre deres uafhængighed og gennemsigtighed om samarbejdet. Eksempelvis må læger, apotekere, tandlæger, sygeplejersker og behandlerfarmaceuter som udgangspunkt ikke eje aktier for over 200.000 kroner i en lægemiddelvirksomhed eller medicovirksomhed, eller virksomhed, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og alt samarbejde med medicinal- og medicovirksomheder skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Det gælder også deltagelse på kongresser, konferencer og kurser. Se mere nederst på siden.

Anmeldelses- og ansøgningspligten gælder for:

  • Apotekeres tilknytning til lægemiddelvirksomheder og medicovirksomheder, og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål 

  • Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder

  • Jordemødres tilknytning til lægemiddelvirksomheder

  • Lægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr

  • Sygeplejerskers tilknytning til lægemiddelvirksomheder og medicovirksomheder, og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål

  • Tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder og medicovirksomheder, og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål

Blanketter - til sundhedspersoner

Læs mere om reglerne for tilknytning til virksomheder for henholdsvis læger, tandlæger, sygeplejersker, apotekere og behandlerfarmaceuter


Modtager du økonomisk støtte (sponsorat) fra en virksomhed?

Du skal som sundheds- eller fagperson anmelde til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark fra en lægemiddelvirksomhed, medicovirksomhed, eller virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål (f.eks. kongresser, konferencer og kurser).