Gebyrer for euforiserende stoffer

Opdateret 1. januar 2017

Importcertifikater

Der opkræves et gebyr for udstedelse af et importcertifikat. Gebyret er på 1047,00 kr. pr. stk., jf. finansloven for 2017.

Gebyret opkræves kvartalsvis.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.