Gebyrer for euforiserende stoffer

Opdateret 5. september 2023

Importcertifikater

Der opkræves et gebyr for udstedelse af et importcertifikat. Gebyret er på 1112,00 kr. pr. stk.

Gebyret opkræves kvartalsvis.