Dialogforum om decentrale kliniske forsøg

Opdateret 8. marts 2021

For at sikre et stærkt samspil mellem myndigheder, patienter, forskere og industri har vi i samarbejde med Trial Nation oprettet et dialogforum. Formalia og deltagere kan findes i kommissoriet.

Lægemiddelstyrelsen ønsker i samarbejde med sponsorer for kliniske forsøg, at der udføres pilotprojekter med delelementer inden for decentralisering af kliniske forsøg. Vi gør opmærksom på, at dette ikke er forbeholdt dialogforummets medlemmer og sponsorer er velkommen til at kontakte os, hvis dette har interesse.

Viden oparbejdet i projektet og dette dialogforum vil løbende blive publiceret ved vores nationale retningslinjer. Desuden vil Lægemiddelstyrelsen afholde åbne møder i 2021 for alle interessenter.