Sagsbehandlingstider for anmeldelser af kliniske forsøg 2018

Opdateret 14. februar 2019

I nedenstående link fremgår sagsbehandlingstiden frem til første svar for ansøgninger om kliniske forsøg pr. måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til første svar har i 2018 været 27 dage.  

Lægemiddelstyrelsen skal i henhold til aftale med lægemiddelindustrien sende første svar til ansøger inden for 42 dage.

Sagsbehandlingstider for anmeldelser af kliniske forsøg: januar-december 2018