Sagsstatistik vedrørende kvaliteten af ansøgninger om kliniske forsøg 2008

6. februar 2008

Lægemiddelstyrelsen behandler ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg. En del af ansøgningerne er ikke komplette, når Lægemiddelstyrelsen modtager dem. Af diagrammet kan du se, hvor stor en procentdel af ansøgningerne, som er komplette på anmeldelsestidspunktet.

Når ansøgningerne bliver modtaget i Lægemiddelstyrelsen, bliver de gennemgået for, om de indeholder de oplysninger, de skal. Hvis der ikke er nogen bemærkninger til ansøgningen, bliver den betragtet som komplet. Det skal sikre, at de ansøgninger, vi modtager, er komplette, så sagsbehandlingen ikke bliver afbrudt på grund af manglende oplysninger.

Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens vejledning, hvad en ansøgning om tilladelse til et klinisk forsøg skal indeholde. Sagsbehandlingen vil ikke blive påbegyndt, hvis den indsendte ansøgning ikke er komplet.

Søjlerne i diagrammet viser, hvor stor en procentdel af de ansøgninger af kliniske forsøg, som Lægemiddelstyrelsen har modtaget, der er komplette henholdsvis ikke-komplette på anmeldelsestidspunktet.

Kliniske forsøg anmeldt 2008

Hent diagram og data for kliniske forsøg 2008 i Excel format

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...