Udgivelser om godkendelse og kontrol

  • Produktfejl og tilbagekaldelse af lægemidler i 2006

    | 26. juli 2007 |

    Der var i 2006 flere indberetninger om produktfejl, end der var i 2005. Indberetningerne omfattede både markedsførte og ikke-markedsførte lægemidler, herunder magistrelle lægemidler, der fremstilles efter lægeordination.