11 millioner til forskning i bivirkninger til HPV-vacciner

15. marts 2016

Folketingets satspuljepartier har afsat syv millioner kr. til forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne. Kræftens Bekæmpelse har nu oven i afsat op til fire millioner til samme formål. Det vil sige 11. mio. kr. i alt. Pengene kan søges nu.

Kræftens Bekæmpelse har meddelt Lægemiddelstyrelsen, at foreningen gerne vil bidrage med op til fire mio. kr. yderligere til den forskningsindsats, som Folketinget har iværksat ang. forskning i HPV-vaccinens mulige bivirkninger.

For at komme i betragtning til den pulje, som Kræftens Bekæmpelse har afsat, skal projekterne have indgået i samme videnskabelige vurdering og prioriteringsproces, som de projekter, der opnår støtte fra 7 mio. kr. puljen, som Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for at uddele.

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter foretages af Innovationsfonden i overensstemmelse med § 5 i Lov om Innovationsfonden.  Lægemiddelstyrelsen har nedsat en følgegruppe med forhenværende departementschef Ib Valsborg som formand og med medlemmer fra sundhedsfaglige organisationer og patientforeninger. Følgegruppens opgave er at prioritere mellem de forskningsprojekter, som Innovationsfonden har fundet støtteværdige.

Kræftens Bekæmpelse har herudover ikke særlige betingelser i forbindelse med tildelingen.

”Fra Lægemiddelstyrelsens side ser vi meget positivt på, at Kræftens Bekæmpelse har valgt at bidrage til forskningen på dette område. Det betyder, at forskere, der ikke opnår finansiering indenfor satspuljens ramme nu får mulighed for at få del i den nye pulje fra Kræftens Bekæmpelse. Der er stor efterspørgsmål efter mere viden om vacciners mulige bivirkninger, så derfor kan vi kun bakke op om, at forskningen på dette område styrkes”, siger Henrik G. Jensen, der er enhedschef for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr i Lægemiddelstyrelsen.

Der er frist for ansøgninger til Lægemiddelstyrelsens pulje den 1. april 2016.

Yderligere oplysninger ang. hvordan puljen kan søges findes på dette link: Pulje til forskning i bivirkninger ved HPV-vaccination