2016

 • Årsrapport om detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 nået at inspicere flere virksomheder, der sælger håndkøbsmedicin end tidligere år.

 • MFR-vaccinen er en sikker vaccine

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået de indberettede bivirkninger fra MFR-vaccinen de sidste fem år

 • Forbruget af stærke smertestillende lægemidler

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har fulgt forbruget af stærke smertestillende lægemidler i forbindelse med, at en række af disse ændrede tilskudsstatus den 4. marts 2013. En oversigt over forbruget af stærke smertestillende lægemidler fra januar 2011 og frem til august 2014, viser, at især forbruget af tapentadol depottabletter og buprenorfin smerteplastre er ændret på grund af tilskudsændringen.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2015

  | 26. februar 2015 |

  Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Influenzavaccinen Pandemrix® var en sikker vaccine

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået samtlige mistanker om bivirkninger, der er indberettet for den vaccine, der blev brugt i forbindelse med influenzapandemien i 2009.

 • Ny vejledning om ordination og håndtering af medicin

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har foretaget en gennemgribende revision af vejledningen om ordination og håndtering af medicin. Den nye vejledning skal sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer det ansvar, ledelsen har på de enkelte behandlingssteder.

 • Regnskabsresultater for apoteker 2013

  | 12. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber.

 • Bevilling til Skagen Apotek

  | 11. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 6. februar 2015 meddelt Brian Skotte Sforzini bevilling til at drive Skagen Apotek.

 • Formatet for fremstillertilladelser er opdateret iht. EMAs community procedures

  | 10. februar 2015 |

  Vi har opdateret vores IT-systemer, så vi nu har mulighed for at overføre fremstillertilladelser til EudraGMDP via EMAs nyeste XML-skema. Dette medfører nogle ændringer til, hvordan vi fremover udsteder fremstillertilladelser.

 • Send dansk indlægsseddel ved ansøgning om ændringer i produktinformationen

  | 10. februar 2015 |

  I forbindelse med ansøgning(-er) om ændringer til produktinformationen skal indehavere af markedsføringstilladelser altid sende en dansk version af indlægssedlen til Sundhedsstyrelsen, uanset om lægemidlet er markedsført i Danmark eller ej (med mindre lægemidlet falder ind under § 11 om udeladelse af indlægsseddel jvf. Bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 med senere ændringer om mærkning m.m. af lægemidler).

 • Ledig bevilling til Otterup Apotek

  | 6. februar 2015 |

  Bevillingen til at drive Otterup Apotek med Søndersø Apotek som apoteksfilial er ledig per 1. juni 2015.

 • Lyrica® oral opløsning får generelt klausuleret tilskud

  | 6. februar 2015 |

  Lyrica bliver brugt til behandling af epilepsi, angst og neuropatiske smerter. Lyrica indeholder pregabalin.

 • Voltabak® får generelt tilskud

  | 6. februar 2015 |

  Voltabak øjendråber bliver brugt til behandling af gener og smerter i øjet fx efter operation. Voltabak indeholder diclofenac.

 • Ny EMA-vurdering af HPV-vaccinen: Fordelene er større end ulemperne

  | 5. februar 2015 |

  En sammenhæng mellem svimmel- og træthedssyndromet POTS og Gardasil kan hverken bekræftes eller afkræftes. EU's ekspertgruppe for bivirkninger har foretaget en ny vurdering af vaccinen og vurderer den fortsat som sikker.

 • Ny direktør i Sundhedsstyrelsen

  | 30. januar 2015 |

  Konstitueret enhedschef Anne-Marie Vangsted tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 1. februar 2015 med særligt ansvar for tilsyn. Den nye direktørstilling er oprettet som led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september 2014.

 • DKMAnet er tilgængelig igen

  | 30. januar 2015 |

  Vi beklager de gener, den manglende adgang har medført.

 • Nyt Om Bivirkninger januar 2015

  | 29. januar 2015 |

  Januarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Sikkerhed ved off label-brug af medicin

  | 29. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen sætter i en ny rapport fokus på overvågning af sikkerheden ved off label-brug af medicin i Danmark.

 • EMA anbefaler tilbagetrækning af en række lægemidler i EU

  | 28. januar 2015 |

  EMA anbefaler tilbagetrækning af en række lægemidler i EU. Ganske få lægemidler i Danmark er berørt.

 • DKMAnet Kliniske forsøg – Problemer med indsendelse er løst

  | 28. januar 2015 |

  Fejlen på DKMAnet vedrørende kliniske forsøg og indsendelse til det Videnskabsetiske Komité System er udbedret, og overvågning er iværksat hos det Videnskabsetiske Komitésystems driftsleverandør.  V

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...