Adgang til resultater i EudraCT fra 13. januar

13. januar 2016

Når et klinisk forsøg med lægemidler er afsluttet, skal forsøgets resultater indtastes i EudraCT databasen. Data fra forsøget bliver herefter offentliggjort på www.clinicaltrialsregister.eu. Der har i en periode ikke været adgang til at indtaste data i EudraCT.

EMA åbner nu igen muligheden for at kunne lægge resultater i EudraCT. 

Man kan læse mere på EudraCT hjemmesiden under ’update’: https://eudract.ema.europa.eu/ og generelt om afslutning af forsøg i vores vejledning afsnit 13.