Ændring af udleveringsbestemmelsen for Pectyl Stærke Brystdråber "DAK"

15. februar 2016

Fra takstopdateringen den 15. februar 2016 ændres udleveringsbestemmelsen for Pectyl Stærke Brystdråber "DAK" fra A§4 til A.

Ændringen sker på baggrund af en genberegning af indholdet af morfin. Jf. BEK om euforiserende stoffer §1, stk. 3-1 henregnes tilberedninger, som indeholder højst 0,2 pct. morfin i blanding med et eller flere andre terapeutisk aktive, ikke euforiserende stoffer, ikke til euforiserende midler. Indholdet af morfin i Pectyl Stærke Brystdråber "DAK ligger under denne grænseværdi, hvilket er baggrunden for ændringen af udleveringsbestemmelsen fra A§4 til A.