Alle danske engrosforhandlertilladelser kan nu ses i EudraGMDP

16. september 2016

Alle danske engrosforhandlertilladelser er nu opdateret til det gældende europæiske format og overført til den fælles EU-database EudraGMDP, som alle kan tilgå.

EudraGMDP er en fælles europæisk database, som administreres af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Databasen indeholder information om fremstillere og engrosforhandlere i hele EU/EØS, både tilladelser og certifikater. Databasen indeholder desuden informationer om non-compliance samt virksomheder, der er registreret som API fremstiller, distributør eller importør.

Alle kan tilgå databasen EudraGMDP.

Det gældende format for engrosforhandlertilladelser kan ses i EMA’s Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information (siderne 203-206).

Overførsel af GDP-certifikater

GDP certifikater overføres også til EudraGMDP. Det er endnu ikke muligt at fremsøge GDP certifikater for alle danske engrosforhandlere, idet GDP certifikater løbende vil blive overført til EudraGMDP efterhånden, som der bliver udført GDP-inspektioner. Vi udsteder i dag engrosforhandlertilladelser uden udløbsdato, mens GDP certifikater højst gælder i 5 år fra sidste inspektionsdato. En kortere gyldighed kan angives specifikt i certifikatet.