Demensmedicinen donepezil og memantin tabletter får generelt klausuleret tilskud

13. juni 2016

Fra den 4. juli får noget demensmedicin generelt klausuleret tilskud. Det drejer sig om donepezil og memantin tabletter, der i dag ikke har generelt tilskud. For denne medicin kan lægen fremover markere ”tilskud” på recepten, når patienten opfylder tilskudsklausulen, og det er ikke længere nødvendigt, at lægen ansøger om enkelttilskud.

Tilskudsklausul for donepezil tabletter

”Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri”

Tilskudsklausul for memantin tabletter

”Patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri”

Den øvrige demensmedicin vil fortsat ikke have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud, da behandlingsprisen er højere end for donepezil og memantin tabletter. Det drejer sig om medicin der indeholder rivastigmin eller galantamin samt memantin oral opløsning.

Lægen kan fortsat søge om enkelttilskud til rivastigmin, galantamin og memantin oral opløsning

Vi vil fra den 4. juli 2016 give enkelttilskud til rivastigmin og galantamin til patienter med demens, der ikke kan behandles med donepezil, fx på grund af bivirkninger eller af kompliancemæssige grunde (kun for rivastigmin depotplastre). Derudover vil vi give enkelttilskud til memantin oral opløsning, hvis patienten ikke kan indtage en almindelig tablet. Det er lægen, der skal ansøge om enkelttilskud, og bevillinger af enkelttilskud vil ikke længere blive tidsbegrænset. Frem til den 4. juli 2016 behandler vi ansøgninger om enkelttilskud efter de gældende kriterier.

Lægemiddelstyrelsens afgørelse

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger. Afgørelsen er truffet den 10. juni 2016 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor du kan læse en mere detaljeret begrundelse.

Link

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod demens