Eksperter til Den Europæiske Farmakopés ekspert- og arbejdsgrupper

6. oktober 2016

En meget stor del af arbejdet med at udarbejde nye monografier til den Europæiske Farmakopé (EDQM) bliver varetaget af eksterne eksperter fordelt på 75 ekspert- og arbejdsgrupper. Eksperter til grupperne indstilles for tre år af gangen, og det er nu tid til at finde eksperter til perioden 2017-19.

De ca. 75 ekspert- og arbejdsgrupper under den Europæiske Farmakopé dækker næsten alle aspekter af den tekniske kvalitet af lægemiddelstoffer, lægemiddelformer og færdigvarer. Eksperterne hentes f.eks. fra produktionsvirksomheder, universiteter eller myndigheder.

Vurderes ud fra relevant personlig viden og erfaring

Interesserede vil blive vurderet ud fra deres personlige viden og erfaring med den relevante gruppes arbejdsområde. Såvel teoretisk viden som solid praktisk erfaring vurderes højt.

Gruppearbejdet består dels i møder (både ”face-to-face” og telekonferencer) i Strasbourg, typisk 2 – 3 om året og dels – primært – i løbende informationsudveksling mellem gruppens medlemmer. Det er en nødvendig betingelse for deltagelsen i de fleste af grupperne, at medlemmerne har adgang til laboratorie-udvikling/-afprøvning.

Arbejdet er grundlæggende ulønnet. Lægemiddelstyrelsen kan i specielle tilfælde yde tilskud til nødvendig rejseaktivitet for offentlig ansatte eksperter.

Arbejdet giver en enestående lejlighed til ”networking” inden for interessefeltet, opnåelse af overblik over den helt aktuelle og umiddelbart kommende udviklingsmæssige og analytiske teknologi, ligesom det giver en reel mulighed for at påvirke (forbedre) fremtidens lægemidler.

Sådan søger du

Ansøgere skal fremsende:

  • Begrundelse for ønske om at deltage i den specifikke gruppe
  • Relevant CV
  • Kort redegørelse for økonomisk involvering i aktiviteter, som den pågældende gruppes arbejde relaterer til (Declaration of Interest). En sådan er ikke nogen hindring, men skal angives af transparensmæssige årsager.

Links

Generel information om deltagelse i ekspertarbejdet

Liste over EDQM´s arbejds- og ekspertgrupper

Oversigt over profiler for relevante deltagere i de forskellige grupper