XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Endelig indstilling til tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom

4. november 2016

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod Parkinson sygdom (ATC-gruppe N04) og er nu færdige med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets indstilling af 3. november 2016 til tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen af Parkinsons sygdom, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Nævnet anbefaler nogle ændringer, som det mener vil kunne understøtte og styrke en rationel behandling af Parkinsons sygdom.

Nævnet anbefaler, at tilskuddet til noget af den dyrere medicin inden for gruppen af dopaminagonister klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af denne medicin. Det drejer sig om rotigotin depotplastre og pramipexol depottabletter. Bromocriptin og cabergolin er to dopaminagonister, der stort set ikke bruges længere, og nævnet anbefaler derfor, at de fremover ikke har generelt tilskud. Det samme gælder for COMT-hæmmerne entacapon og tolcapon. Der er i den senere tid sket prisfald på MAO-B hæmmeren rasagilin, og nævnet anbefaler nu, at den får generelt tilskud.

Lægemiddelstyrelsen vil nu behandle Medicintilskudsnævnets indstilling og træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom.