EU fjerner antibiotika-kombination til svin og kyllinger

25. august 2016

EU-kommissionen har i denne uge truffet beslutning om at fjerne en række antibiotika-produkter til opblanding i foder fra markedet.

Der er tale om lægemidler med kombinationer af lincomycin og spectinomycin, der i øjeblikket bliver brugt mod en række sygdomme hos svin og fjerkræ. EU’s veterinære lægemiddelkomite (CVMP) vurderede i en såkaldt artikel 35 procedure, at produkterne skulle afregistreres, hvilket betyder at de ikke længere må sælges. Årsagen til beslutningen er, at anvendelsen af lægemiddelformerne til opblanding i foder resulterer i behandling med for lave doser i for lang tid, og den lave dosis udgør en risiko for udvikling af resistens blandt tarmbakterierne.

Der er ikke et stort marked for netop disse kombinationsprodukter i Danmark, men der har været et betydeligt forbrug i andre EU lande. I Danmark er produkterne mest blevet brugt mod svinedysenteri og diarre forårsaget af Lawsonia.

I tråd med danske synspunkter på antibiotika

Sektionsleder Asbjørn Brandt fra veterinærsektionen i Lægemiddelstyrelsen hilser beslutningen velkommen: ”Det er meget glædeligt, at alle medlemslandene er nået til enighed om at rydde op i nogle gamle produkter. Det har været et betydeligt fagligt arbejde at gennemgå dokumentationen for effektiviteten af de to antibiotika, og vi har fra dansk side også lagt mange timer i det fælles arbejde. Selv om beslutningen er udtryk for et kompromis, er det mit indtryk, at de andre EU-lande nu bevæger sig i retning af de danske synspunkter på antibiotika området”.

I modsætning til produkterne til opblanding i foder har EU-Kommissionen besluttet at opretholde markedsføringstilladelsen for kombinationer af lincomycin og spectinomycin givet i drikkevandet med nogle nye begrænsninger. Begrundelsen er, at disse midler gives over kortere tid og i en højere dosis. Listen over sygdomme som midlerne kan bruges imod er dog blevet begrænset væsentligt, idet bl.a. indikationen svine-dysenteri er fjernet.

Mere information

Du kan finde mere information i EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22.08.2016 om markedsføringstilladelser for veterinærlægemidler, der indeholder en kombination af lincomycin og spectinomycin som indgives oralt til svin og/eller fjerkræ jf. direktiv 2001/82/EF, og EMA’s hjemmeside.