Flere indberetter svigt ved medicinsk udstyr

1. juli 2016

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr viser, at der kommer stadig flere indberetninger af fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr.

I 2015 blev der indberettet 2414 hændelser med medicinsk udstyr. Det er en stigning i forhold til 2014 og 2013, hvor der blev indberettet hhv. 2391 og 2001 hændelser. Tallene fremgår af Lægemiddelstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr 2015, og begrebet hændelser dækker både fejl, svigt og mangler.

”I Lægemiddelstyrelsen er vi tilfredse med, at antallet af indberetninger fortsat stiger, for det betyder, at der er opmærksomhed på sikkerheden. Indberetninger er centrale i vores arbejde med at øge patientsikkerheden – og de er første led i en proces, hvor vi sammen med fabrikanten, ser nærmere på, om der skal gøres noget for at forbedre sikkerheden ved produktet”, siger Thomas Wejs Møller, der er sektionsleder for Medicinsk Udstyr i Lægemiddelstyrelsen.

Medicinsk udstyr omfatter blandt andet: 

  • Lavrisikoprodukter som f.eks. kørestole, krykker og plastre
  • Mellem risikoprodukter som f.eks. kanyler, infusionspumper og tandkroner
  • Højrisikoprodukter som f.eks. hofteimplantater, pacemakere og hjerteklapper.

Nye vejledninger

Lægemiddelstyrelsens årsrapport indeholder også tal for, hvem der indberetter hændelser med medicinsk udstyr. Det vil sige fordelingen af indberetninger fra henholdsvis fabrikanter og sundhedspersoner. Derudover er der beskrivelser af mange af de tiltag, som Lægemiddelstyrelsen har taget i 2015 for at øge opmærksomheden på sikkerheden ved medicinsk udstyr. Blandt andet er der i 2015 udgivet nye vejledninger til både borgere og fabrikanter om sundhedsapps, og der er også lavet en vejledning om ftalater ved offentligt indkøb af medicinsk udstyr.

Link

Årsrapporten for Medicinsk udstyr 2015 (pdf)