Fortrydelsespiller kan svigte, hvis man bruger anden medicin

5. august 2016

Kvinder, der ønsker at bruge fortrydelsespiller af mærket Norlevo eller Levodonna, skal være opmærksomme på, at virkningen kan nedsættes, hvis man tager anden medicin.

Den svangerskabsforebyggende virkning af fortrydelsespiller, der indeholder levonorgestrel, kan nedsættes, hvis man tager andre lægemidler eller naturlægemidler, der påvirker kroppens omsætning af levonorgestrel. Det kan fx være lægemidler mod svamp, epilepsi, tuberkulose og hiv samt naturlægemidler, der indeholder perikon.

Læger og apoteker skal derfor være opmærksomme på at råde kvinder, som ønsker nødprævention, som indeholder levonorgestrel, til at bruge et alternativ, som fx kobberspiral, hvis de inden for de sidste 4 uger har taget enzyminducerende lægemidler eller naturlægemidler (primært CYP3A4- inducerende).

Hvis det ikke er en mulighed, anbefales det at fordoble den sædvanlige dosis fra 1,5 mg levonorgestrel til 3 mg. Desuden anbefales det, at kvinderne bliver graviditetstestet efterfølgende, da nogle enzyminducerende lægemidler kan give fosterskader.

Lægemidler, som kan påvirke levonorgestrels omsætning

De lægemidler, som kan påvirke effekten af fortrydelsespiller er følgende:

  • Lægemidler til behandling af epilepsi, fx barbiturater (Fenemal), primidon, phenytoin eller carbamazepin
  • Lægemidler til behandling af tuberkulose, fx rifampicin, rifabutin
  • Lægemidler til behandling af HIV, fx ritonavir, efavirenz
  • Lægemidler til behandling af svamp, fx griseofulvin
  • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum)

De nævnte lægemidler eller naturlægemidler fremmer (inducerer) dannelsen af leverenzymer, primært CYP3A4-enzymer, og kan dermed øge omsætningen (metabolismen) af levonorgestrel. Det medfører, at mængden af levonorgestrel i blodet falder, og dermed kan den svangerskabsforebyggende effekt blive nedsat.

Europa-Kommissionen har besluttet, at de nuværende produktresumeer for fortrydelsespiller skal opdateres. Ændringerne til produktresumeet vil blive skrevet ind snarest muligt.

Det nuværende produktresumé for Levodonna kan ses her

Det nuværende produktresume for Norlevo kan ses her.

DHPC-brevet til sundhedsprofessionelle kan ses her.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse inkl. ændringer til produktinformation (kan ses i bilag 3)