Fremstillere og engrosforhandlere skal kunne kontaktes uden for åbningstid

22. september 2016

GDP og GMP virksomheders tilgængelighed ved telefonopkald uden for åbningstid

Lægemiddelstyrelsen vil foretage kontrolopkald til virksomheders hovednumre, eller eventuel vagttelefon, for at sikre, at engrosforhandlere og lægemiddelfremstillere kan kontaktes uden for normal åbningstid og i ferieperioder.

Ifølge GDP-bekendtgørelsens § 31 og GMP-bekendtgørelsens  § 30 har engrosforhandlere og lægemiddelfremstillere pligt til at indføre et effektivt system til behandling af sager vedrørende reklamationer, som gør det muligt at tilbagekalde lægemidler i distributionsnettet omgående og på ethvert tidspunkt.

Skal kunne kontaktes døgnet rundt

Vi forventer, at virksomheden kan kontaktes døgnet rundt med henblik på eventuel effektuering af en tilbagekaldelse. Der er ikke krav til, at det er den kvalitetsansvarlige eller sagkyndige person, der skal kunne kontaktes direkte. Det skal dog sikres, at den kvalitetsansvarlige bliver underrettet om henvendelserne relevant for dennes ansvarsområde, og virksomheden bør have relevante procedurer for, hvordan sådanne opkald skal håndteres.

Kontaktoplysninger skal være nemt tilgængelige

Vi forventer yderligere, at kontaktoplysninger findes nemt tilgængelig for borgere såvel som Lægemiddelstyrelsen. Såfremt virksomheden uden for åbningstid skal kontaktes på et særligt telefonnummer forventes det, at der ved opkald til hovednummeret informeres om muligheden for at ringe til det relevante telefonnummer. Ved ubesvarede opkald bør opkaldet returneres hurtigst muligt.