Høring om forslag til tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom

29. april 2016

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom (ATC-gruppe N04) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen af Parkinsons sygdom, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Nævnet anbefaler nogle ændringer, som det mener vil kunne understøtte og styrke en rationel behandling af Parkinsons sygdom.

Nævnet anbefaler, at tilskuddet til noget af den dyrere medicin inden for gruppen af dopaminagonister klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af denne medicin. Det drejer sig om rotigotin depotplastre og pramipexol depottabletter. Bromocriptin og cabergolin er to dopaminagonister, der stort set ikke bruges længere, og nævnet anbefaler derfor, at de fremover ikke har generelt tilskud. Det samme gælder for COMT-hæmmerne entacapon og tolcapon.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 28. april 2016 – lægemidler mod Parkinsons sygdom

Der er høringsfrist den 5. august 2016. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger