Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod neuropatiske smerter

5. juli 2016

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod neuropatiske smerter og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter.

Revurderingen omfatter kun den medicin, der er godkendt til behandling af forskellige former for neuropatiske smerter. Nævnet anbefaler, at der fremover også bør være generelt tilskud til duloxetin og gabapentin, når denne medicin bliver brugt til at behandle neuropatiske smerter. Det skyldes, at behandlingspriserne nu er lige så lave som for andet medicin mod neuropatiske smerter.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 4. juli 2016 – lægemidler mod neuropatiske smerter.

Der er høringsfrist den 5. oktober 2016. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra enkelte interessenter, som er indgået i nævnets vurderinger: Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin mod neuropatiske smerter.