Høring over nyt forslag til tilskudsstatus for medicin mod migræne

12. oktober 2016

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod migræne (ATC-gruppe N02C samt N07CA03) og har nu færdiggjort et nyt forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Medicintilskudsnævnets første forslag har tidligere været i høring. Siden er der sket en væsentlig prisstigning for rizatriptan smeltetabletter/frysetørrret tablet. Nævnet anbefaler derfor nu, at også tilskuddet til rizatriptan smeltetabletter/frysetørrret tablet bør bortfalde. Derudover er der ingen ændringer i forhold til nævnets første forslag.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder: 2. høringsbrev af 12. oktober 2016 – lægemidler mod migræne.

Der er høringsfrist den 2. november 2016. Herefter vil Medicintilskudsnævnet arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.