Indberet formodede bivirkninger og vær med til at gøre medicin mere sikker

15. november 2016

Lægemiddelstyrelsen lancerer sammen med de øvrige europæiske lægemiddelmyndigheder en kampagne, der sætter fokus på at melde bivirkninger.

Kampagnen består af en kort film der følger en patient, der oplever en formodet bivirkning. Filmen viser forløbet fra medicinen udskrives, til patienten oplever den formodede bivirkning, og viser hvordan sundhedspersoner og patienter kan indberette bivirkninger til lægemiddelmyndighederne.

Vigtigt at melde formodede bivirkninger

Lægemiddelmyndighederne er afhængige af, at formodede bivirkninger indberettes for at sikre den bedst mulige lægemiddelsikkerhed til gavn for medicinbrugerne.

I Danmark har indberettede bivirkninger blandt andet medført følgende:

  • Antihistaminet promethazin (Phenergan® m.fl.) blev gjort receptpligtigt efter et stigende antal indberetninger om misbrug – herunder blandt andet om selvmordsforsøg.
  • Efter flere indberetninger om farmakokinetisk interaktion mellem warfarin (fx Marevan) og miconazol (fx Brentan) med øget risiko for blødninger udsendte Lægemiddelstyrelsen sikkerhedsinformation om interaktionen til læger og tandlæger.
  • Et stigende antal indberetninger om alvorlige blødninger relateret til mavetarmkanalen hos ældre patienter i Pradaxa-behandling fik Lægemiddelstyrelsen til at undersøge forbruget og ordinationsmønstret af Pradaxa. Undersøgelsen viste en bekymrende tendens, hvor kvinder og mænd over 80 år havde fået ordineret forkert dosis af Pradaxa. Derfor udsendte Lægemiddelstyrelsen en advarsel til lægerne og opfordrede til at følge anbefalingerne i medicins produktinformation.

Du bidrager med vigtig viden, når du melder formodede bivirkninger

Når du melder formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, er du med til at gøre medicin mere sikker. Du kan melde en bivirkning nemt og hurtigt på: www.meldenbivirkning.dk

“Jo flere indberetninger om formodede bivirkninger vi får, jo bedre betingelser har vi for at overvåge sikkerheden ved medicin. Derfor er læger, tandlæger og jordemødre forpligtede til at melde visse typer formodede bivirkninger til os. Men vi vil også rigtig gerne have indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter og pårørende, og derfor er det vigtig at gøre opmærksom på, at den mulighed også findes.

Den kampagne, vi nu lancerer sammen med de øvrige EU-lande, er den første kampagne, som er blevet til som led i et fælles EU-projekt. Det er et vigtigt skridt for det fælles europæiske samarbejde. Ikke kun for overvågningen af lægemiddelsikkerheden, men for hele lægemiddelområdet, fordi vi gennem et europæisk og internationalt perspektiv sikrer bredden og nuancerne” fortæller Janne Lehmann Knudsen, Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Kampagnen er en del af et fælles EU-projekt, Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE). Hovedformålet med kampagnen er at skabe opmærksomhed om de nationale indberetningssystemer for formodede bivirkninger ved medicin.

Indberetning af bivirkninger gør medicin mere sikker

Videoen afspilles fra Youtube.com, som registrerer din brug.