Indkaldelse af forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet

20. maj 2016

Medlemmet af Medicintilskudsnævnet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser.

Da det siddende medlems periode af Medicintilskudsnævnet udløber den 31. august 2016, indkalder vi forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2016 til 31. august 2020.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være medlem, herunder bringe sig selv i forslag.

Medlemmerne af Medicintilskudsnævnet udpeges af Sundheds- og ældreministeren efter en indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Ved udpegningen af det medlem, der skal repræsentere patient-  og forbrugerinteresser, vil der blive lagt vægt på, at personen har bred viden om medicintilskud og interesse for patienters og forbrugeres anvendelse af lægemidler.

Personen må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på personens upartiskhed. Alle medlemmer af Medicintilskudsnævnet skal udfylde en habilitetserklæring, som bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest 23. juni 2016.

Forslag sendes til Send en mail eller til

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Hvis den foreslåede person har økonomisk eller anden interesse i lægemiddelindustrien, skal dette oplyses ved indsendelse af forslaget.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen Karen Kolenda, 44 88 93 48, Send en mail, eller til formanden for Medicintilskudsnævnet Palle Mark Christensen, 51420962, Send en mail.