Interessentmøde om nye sikkerhedskrav til lægemiddelemballage

29. august 2016

Sundheds- og Ældreministeriet og Lægemiddelstyrelsen afholder i dag et interessentmøde med orientering om de nye sikkerhedskrav til lægemiddelemballage. Det sker som led i høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven.

På mødet vil medarbejdere fra Lægemiddelstyrelsen og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) informere nærmere om de nye krav, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Mødet holdes kl. 14-16 i Lægemiddelstyrelsen. Alle høringsparter er velkomne til at deltage i mødet.

Sikre god sporbarhed og styrke patientsikkerheden

Formålet med forslag til ændring af lægemiddelloven og vævsloven er at styrke patientsikkerheden ved at sikre god sporbarhed.

Forslaget til ændring af lægemiddelloven har til formål at gennemføre EU-lovgivning, som skal forhindre, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde for lægemidler. Indførelse af sikkerhedskrav til lægemidlers emballage skal gøre det muligt at identificere og kontrollere de enkelte produkters ægthed.

Dagsorden til interessentmødet (pdf)