Konkretisering af samarbejdet med Mexico

1. december 2016

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz har netop afsluttet et vellykket besøg hos den mexicanske lægemiddelmyndighed. Besøget er et led i Lægemiddelstyrelsens strategi om intensivering af det internationale samarbejde.

Lægemiddelstyrelsen og den mexicanske lægemiddelmyndighed (COFEPRIS) underskrev i april 2016 en samarbejdsaftale. Aftalen er netop blevet fulgt op af fire produktive dage i Mexico, hvor Thomas Senderovitz har arbejdet på at konkretisere aftalen i samarbejde med direktøren for COFEPRIS Julio Sánchez y Tépoz.

Drøftelserne bar præg af, at begge parter ønsker at konkretisere samarbejdet og blive enige om de væsentligste emner for det mulige samarbejde. Den nærmere samarbejdsform skal aftales i løbet af den kommende tid, og det kommer formentlig til at bestå af såvel face-to-face møder som videokonferencer mv. I den kommende tid vil de to myndigheder arbejde sammen om at skrive en ramme for samarbejdet, og allerede nu har Julio Sánchez y Tépoz tilkendegivet, at han ønsker at besøge Danmark i foråret.

COFEPRIS står for Comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios og er den mexicanske myndighed for lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer, kosmetik, vand- og luftkvalitet, arbejdsmiljø, forsyningssikkerhed mv.