Lægemiddelstyrelsen styrker ledelseskraften og det faglige fokus

28. september 2016

En ny enhed med lægefaglig tyngde og en generel styrkelse af ledelseskraften i hele styrelsen. Det er essensen af den organisationsændring, som træder i kraft i Lægemiddelstyrelsen ved årsskiftet.

”Vi er i gang med en større transformation af Lægemiddelstyrelsen, og i den forbindelse ændrer vi på organisationen, så vi får optimale organisatoriske rammer for at realisere vores vision om at få Lægemiddelstyrelsen bragt op i europæisk topklasse”, siger direktør Thomas Senderovitz.

En af de mest markante ændringer bliver, at der oprettes en ny enhed med navnet Medicinsk Evaluering og Biostatistik. I denne enhed samles de læger fra enhederne for godkendelse og lægemiddelovervågning, som arbejder med markedsføringstilladelser før og efter den initiale godkendelse. Formålet med den nye enhed er at skabe en kritisk masse på området, som bl.a. kan levere godkendelsesbedømmelser, bivirkningsbedømmelser og helhedsbetragtninger på benefit/risk analyser til gavn for hele styrelsen.

”Der bliver tale om en fagligt meget stærk enhed, og stillingen som enhedschef vil blive slået op inden for de næste dage. Ud over oprettelsen af den nye enhed styrkes ledelseskraften ved, at der udnævnes et antal teamledere i de store sektioner flere steder i styrelsen. Derudover opretter vi også nogle faglige tværgående komiteer – herunder en lægemiddelkomite – som skal sikre transparente beslutningsprocesser for vores tværgående opgaver.”

” Jeg er overbevist om, at organisationsændringen samlet set vil være en styrkelse for Lægemiddelstyrelsens arbejde med at sørge for effektive, sikre og tilgængelige lægemidler, da vi skaber bedre rammer for videndeling på tværs og for mere effektive sagsgange,” siger Thomas Senderovitz. 

Organisationsændringen træder i kraft den 1. januar 2017.