Liste over biologiske lægemidler opdateret

3. februar 2016

Lægemiddelstyrelsen har tilføjet fem nye lægemidler til listen over biologiske og biosimilære lægemidler.

Der er skærpet indberetningspligt for de 17 specifikke biologiske og biosimilære lægemidler, som fremgår af denne liste. Ved indberetning af formodede bivirkninger til disse lægemidler, skal der så vidt muligt skal anføres handelsnavn og batchnummer.

Listen afspejler, at Lægemiddelstyrelsen har særligt fokus på de nye biologiske lægemidler samt biosimilære lægemidler med referencelægemidler. Biologiske lægemidler, som udelukkende bruges til cancer-diagnoser, er dog undtaget fra listen.

Listen vil blive opdateret løbende, efterhånden som nye biologiske og biosimilære lægemidler bliver markedsført. Det vil også blive vurderet, om lægemidlerne skal forblive på listen.

Link

Indberetning af formodede bivirkninger ved biologiske lægemidler