Medicintilskudsgrænser 2017

9. december 2016

Grænserne for medicintilskud reguleres en gang årligt. Se grænserne for 2017 her.

Medicintilskudsgrænserne er grænserne for, hvor meget borgerne selv skal betale af deres udgifter til medicin. Grænserne reguleres en gang årligt ifølge Sundhedslovens § 149a.

Den seneste regulering betyder, at en borgers egenbetaling for medicin i 2017 maksimalt kan være 3.955 kr. Hvis borgeren har udgifter til medicin over dette beløb, dækkes det af bopælsregionen.

Nye tilskudsgrænser til medicin pr. 1. januar 2017

Voksne

(personer på 18 år eller derover)

Tilskudsgrænser Tilskudsprocent
0 - 950kr. 0 %
950 kr. - 1.565 kr.  50 %
1.565 kr. - 3.390 kr. 75 %
Over 3.390 kr.  85 %
Over 18.331 kr.  100 %
Egenbetalingsloft: 3.955 kr. 

Børn

(personer under 18 år)

Tilskudsgrænser Tilskudsprocent
0 - 950kr. 60 %
950 kr. - 1.565 kr. 60 %
1.565 kr. - 3.390 kr. 75 %
Over 3.390 kr. 85 %
Over 22.541 kr.  100 %
Egenbetalingsloft: 3.955 kr.