Opdateret vejledning om hjælpemidler og udstyr efter mål

22. december 2016

Lægemiddelstyrelsen har opdateret ”Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål”.

Vejledningen er målrettet fagpersoner, der arbejder med visitering af brugere til medicinsk udstyr og tilpasning af medicinsk udstyr, f.eks. læger, ergoterapeuter og personale på hjælpemiddeldepoter.

Formålet med vejledningen er at give et overblik over opmærksomhedspunkter for specialtilpasning medicinsk udstyr og specialfremstilling af medicinsk udstyr efter mål.

Den opdaterede vejledning er et supplement til Lægemiddelstyrelsens vejledning nr. 9825 af 18. august 2016 til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mål, der indeholder en nærmere gennemgang af reglerne om krav til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mål og krav til udstyret.