Sådan indberetter du en bivirkning

6. juli 2016

Både patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger ved medicin til Lægemiddelstyrelsen. En lille ny instruktionsfilm viser, hvordan man gør.

Indberetninger om formodede bivirkninger er helt centralt i Lægemiddelstyrelsens overvågning af sikkerheden ved den medicin, der bruges i Danmark.

Alle kan indberette en bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. For at indberette skal man blot have en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de symptomer, man oplever og den medicin, man har fået. Man skal ikke være sikker på en sammenhæng.

”I Danmark er vi ved at have en god kultur for indberetninger af bivirkninger. Alle læger, tandlæger og jordemødre har pligt til at indberette, men i Lægemiddelstyrelsen vil vi også meget gerne have indberetninger fra både patienter og pårørende, sygeplejersker og andre sundhedspersoner om symptomer eller tilstande, som kan skyldes medicin”. Denne viden er vigtig i arbejdet med at styrke patientsikkerheden, siger Janne Lehmann Knudsen, som er enhedschef for Lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen.

Alle alvorlige indberetninger sendes til Det Europæiske Lægemiddelagentur, som på europæisk plan vurderer det samlede antal indberetninger og holder øje med, om der kommer nye signaler om sjældne bivirkninger ved medicinen.

Se filmen her:

Sådan melder du en bivirkning til Lægemiddelstyrelsen

Både patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger ved medicin til Lægemiddelstyrelsen. En lille ny instruktionsfilm viser, hvordan man gør.

Videoen afspilles fra Youtube.com, som registrerer din brug.