Trulicity 1,5 mg får generelt klausuleret tilskud

20. april 2016

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Trulicity i styrken 1,5 mg skal have generelt klausuleret tilskud fra den 25. april 2016.

Trulicity indeholder dulaglutid og bliver brugt til behandling af type 2-diabetes.

Tilskuddet klausuleres til:

Patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud, eller for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

Trulicity får generelt klausuleret tilskud, fordi vi vurderer, at prisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for de patienter, der er omfattet af tilskudsklausulen. Dette gælder, når vi sammenligner Trulicity med andre GLP-1 analoger.

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Trulicity

Medicintilskudsnævnets indstilling om Trulicity