Xadago® får ikke generelt eller generelt klausuleret tilskud

18. april 2016

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Xadago® ikke skal have generelt eller generelt klausuleret tilskud.

Xadago® indeholder safinamid og bliver anvendt til patienter med Parkinsons sygdom.

Xadago® får ikke generelt tilskud, fordi vi vurderer, at prisen ikke står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når vi sammenligner Xadago med de øvrige MAO-B-inhibitorer selegilin og rasagilin.

Xadago® får ikke generelt klausuleret tilskud, fordi vi vurderer, at der er risiko for, at Xadago vil blive anvendt til patienter, der ikke har forsøgt billigere behandling med MAO-B-inhibitorerene selegilin og rasagilin.

Læger kan søge enkelttilskud til Xadago® til patienter, der ikke kan behandles med billigere lægemidler.

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt og generelt klausuleret tilskud til Xadago®

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Xadago®