2017

22. december 2016
  • Ændring af tilskud til visse hjerte-karlægemidler per 15. november 2010

    | 14. juni 2010 |

    Medicintilskudsnævnet og Lægemiddelstyrelsen har gennemgået nogle af de lægemidler, der anvendes til behandling af hjerte-karsygdomme (blodtrykssænkende midler) for at vurdere, om de opfylder betingelserne for offentligt tilskud. Det drejer sig om de såkaldte angiotensin-II antagonister og reninhæmmere.