Ændring af tilskud til visse hjerte-karlægemidler per 15. november 2010

14. juni 2010

Ændring af tilskud til visse hjerte-karlægemidler per 15. november 2010

Medicintilskudsnævnet og Lægemiddelstyrelsen har gennemgået nogle af de lægemidler, der anvendes til behandling af hjerte-karsygdomme (blodtrykssænkende midler) for at vurdere, om de opfylder betingelserne for offentligt tilskud. Det drejer sig om de såkaldte angiotensin-II antagonister og reninhæmmere.

Vi har truffet beslutning om, at lægemidler der indeholder losartan skal have generelt tilskud, og at tilskuddet fjernes til de øvrige. Der er ingen ændringer for andre typer af hjerte-karlægemidler. Tilskuddet fjernes, fordi patienterne kan behandles lige så godt med andre lægemidler – men for væsentligt færre penge.

I sommeren 2009 ændrede vi tilskuddet til angiotensin-II antagonister og reninhæmmere, så der kun skulle gives tilskud, når patienten opfyldte bestemte betingelser. Når vi igen ændrer tilskudsstatus for disse lægemidler, skyldes det, at forudsætningerne for generelt tilskud har ændret sig siden da.

Landets læger skal sammen med patienterne inden den 15. november 2010 omlægge eller tage stilling til omlægning af behandlingen for de berørte patienter. Institut for Rationel Farmakoterapi har udarbejdet vejledning i præparatskift fra det ene lægemiddel til det andet.

Læs mere om ændringerne af tilskud til hjerte-karmedicin

Hvorfor er der brug for en gennemgang af tilskud?
Hvilken medicin ændrer tilskud?
Man kan fortsat få tilskud til sin behandling
Det betyder ændringerne økonomisk
Medicinens nuværende og kommende tilskud (excel-fil, åbner i nyt vindue)
Ændret tilskud til hjerte-karmedicin – baggrund og betydning
Lægemiddelstyrelsens afgørelse - brev til virksomheder
Lægemiddelstyrelsens brev af 18. juni 2010 til alle praktiserende læger og speciallæger
Informationsark til borgere

Film om tilskudsændringer per 15. november 2010

Det kan blive meget dyrt for dig at bruge lægemidler mod hjerte-karsygdomme eller mod mavesår, halsbrand eller sure opstød efter den 15. november 2010. I denne film får du gode råd til, hvad du skal gøre for at undgå øgede udgifter og i stedet måske spare penge. Tal med din læge, hvis du bliver berørt af ændringerne.