Aftale om kinesisk-dansk samarbejde er underskrevet

3. maj 2017

Lægemiddelstyrelsen og den kinesiske lægemiddelmyndighed har taget et vigtigt skridt mod et tættere samarbejde.

Aftale mellem Danmark og Kina

Sundhedsminister Karen Ellemann har netop underskrevet en aftale, der skal bane vej for et nyt kinesisk-dansk center. Aftalen er en såkaldt Memorandum of Understanding, og den sætter rammerne for myndighed-til-myndighedssamarbejdet mellem Lægemiddelstyrelsen og den kinesiske lægemiddelmyndighed China Food and Drug Administration.

Underskrivelsen af aftalen var en del af programmet for den danske delegation, der i øjeblikket besøger Kina med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Ud over fungerende sundhedsminister Karen Ellemann og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz og vicedirektør Jakob Cold samt en lang række topledere fra dansk erhvervsliv også med under hele besøget.

Det nye center The China-Denmark Food and Drug Regulatory Cooperation Centre skaber rammerne for et samarbejde mellem myndighederne på en lang række områder, blandt andet inden for lægemiddelgodkendelse, inspektioner, lægemiddelovervågning, kvalitetsledelse, laboratoriekontrol og kliniske forsøg m.m.

”For Lægemiddelstyrelsen er denne aftale en meget vigtig markering af det kinesisk-danske samarbejde. Den giver os en rigtig god mulighed for sparring på en lang række emner. F.eks. i forhold til laboratoriekontrol, hvor Danmark er den eneste lægemiddelmyndighed i Europa, der kontrollerer radioaktive lægemidler. Så på dette område kan samarbejde og udveksling af viden med den kinesiske lægemiddelmyndighed være værdifuld, da de også kontrollerer radioaktive lægemidler. Derudover betyder aftalen også, at vi får profileret Danmark internationalt som en life science-nation,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Kinas udbytte af det formaliserede samarbejde kan betyde, at de via dialogen med Lægemiddelstyrelsen får adgang til knowhow om lægemiddelregulering i europæisk kontekst.

”Vi forventer naturligvis, at begge myndigheder vil profitere af dette samarbejde. Både i forhold til drøftelser af konkrete problemstillinger, det kunne f.eks. være, hvordan man som myndighed forholder sig til 3D-printet medicinsk udstyr, hvor det bliver spændende at blive klogere på de kinesiske erfaringer. Men også generelt i forhold til den løbende udvikling af vores interne arbejdsprocedurer. Det er jo sådan, at når man formidler sine procedurer til en udenforstående, så bliver der stillet spørgsmål ved det, man selv betragter som selvfølgeligt – og det er jo altid sundt,” siger Thomas Senderovitz.