Der sker ikke ændringer i tilskudsstatus for medicin i nogle dele af ATC-gruppe N

5. juli 2017

Vi har revurderet tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe N. Revurderingen har omfattet disse grupper af medicin:

  • Bedøvelsesmidler (N01)
  • Sovemedicin (N05C)
  • Medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG (blandet gruppe medicin bl.a. mod sclerose)

Vi har nu truffet afgørelse i sagerne:

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for bedøvelsesmidler (pdf)

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for sovemedicin (pdf)

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG (pdf)

Med afgørelserne sker der ikke ændringer i tilskudsstatus for denne medicin, der vil bevare den tilskudsstatus, det har i dag.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.