Europa-Kommissionens afgørelse om veterinære lægemidler der indeholder zinkoxid

6. juli 2017

Europa-Kommissionen har den 26. juni 2017 vedtaget en afgørelse, der indebærer, at medlemsstaterne skal tilbagekalde alle markedsføringstilladelser for veterinærlægemidler, der indeholder zinkoxid, som indgives oralt til svin. De lægemidler, der er berørt af afgørelsen, fremgår af bilag I til afgørelsen.

Af afgørelsen fremgår, at en medlemsstat kan udskyde tilbagekaldelsen af markedsføringstilladelserne, hvis den vurderer, at en øjeblikkelig tilbagekaldelse kan medføre skadevirkninger på medlemsstatens område, set i lyset af mulige alternativer og den påkrævede ændring i metoderne til svineproduktion. Udskydelsesperioden må ikke overstige fem år fra den 26. juni 2017, og afgørelsen skal således effektueres senest den 26. juni 2022.

Afgørelsen indebærer også, at medlemsstaterne skal tage hensyn til  de videnskabelige konklusioner, der er anført i bilag II til afgørelsen, når de fremadrettet vurderer virkningen og sikkerheden af veterinærlægemidler, som indeholder zinkoxid, der indgives oralt til arter bestemt til fødevareproduktion.

Som følge af afgørelsen vil Lægemiddelstyrelsen følge ændringerne i metoderne til forebyggelse af diarré hos smågrise ved fravænning og løbende vurdere, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at effektuere Europa-Kommissionens afgørelse.

Links

Europa-Kommissionens afgørelse (pdf)

Bilagene til afgørelsen (pdf)