Fejl på interaktionsdatabasen

8. august 2017

Der er i øjeblikket IT-problemer med Interaktionsdatabasen og hjemmesiden Medicinkombination.dk. Det betyder, at interaktionerne vises med forkerte farver. Brugerne af databaserne bør derfor orientere sig i teksterne eller i produktresumeet.

Lægemiddelstyrelsen har desværre konstateret fejl på www.interaktionsdatabasen.dk og www.medicinkombination.dk, som betyder, at interaktionerne ikke vises korrekt.

Problemet er, at alle interaktioner vises som ”gule” Gul interaktion (”kombinationen kan anvendes med forholdsregler”), uanset om de er klassificeret som ”røde”, ”gule” eller ”grønne”.

Gul interaktionRød interaktionGrøn interaktion

Selve teksterne og det øvrige faglige indhold vises dog stadig korrekt. Det er derfor vigtigt, at brugere af databaserne læser teksterne grundigt og ikke kun ser på farverne.

En anden ting er, at funktionaliteten, hvor man skriver de første bogstaver og får en liste over relevante præparater eller indholdsstoffer, heller ikke virker pt. Det betyder, at man skal udfylde hele præparatnavnet eller indholdsstoffet for at se interaktionsbeskrivelserne.

Ved tvivlstilfælde henvises til de godkendte produktresumeer, som findes på hjemmesiden www.produktresume.dk  eller på EMA’s hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 )

Der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlene, og vi håber, de bliver løst hurtigst muligt.

Vi melder ud, når databaserne igen virker som vanligt.