Høring om veterinære håndkøbslægemidler i selvvalg

22. december 2017

Lægemiddelstyrelsen har den 21. december 2017 sendt nedenstående i høring hos relevante interessenter.

Baggrund

Med lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler ønsker regeringen at indføre selvvalg af visse håndkøbslægemidler, således at håndkøbslægemidlerne kan forhandles i butiksarealer og ikke alene bag disken.

Dette tilsigter ifølge lovens forarbejder at understøtte borgernes tilgængelighed af lægemidler således, at borgerne selv kan foretage en vurdering af, hvilket hånd-købslægemiddel, de ønsker at købe. Loven og dens forarbejder kan findes på Retsinformation.

Ministeriet har i den forbindelse anmodet Lægemiddelstyrelsen om at gennemgå sortimentet af håndkøbslægemidler for at vurdere, hvilke der skal undtages den kommende selvvalgsordning.

Lister over humane lægemidler der undtages selvvalg har været i høring og er vedtaget.

Denne høring omhandler derfor kun de veterinære lægemidler i udleveringsgruppen HV.

De nye regler for håndkøbslægemidler i selvvalg træder i kraft den 1. januar 2018, dog vil de veterinære lægemidler først komme i selvvalg den 29. januar 2018.

Kriterier

Lægemiddelstyrelsen har ud fra nedenstående kriterier vurderet om der er nogle veterinære håndkøbslægemidler som skal undtages fra selvvalg.

 • Unødvendigt øget forbrug
 • Lægemiddelformer der er uegnede til selvvalg f.eks. injektionspræparater
 • Produkter som kun henvender sig til professionelle bruger, og som bl.a. kan være lokalirriterende
 • Pakningsstørrelser

Konklusion

Veterinære lægemidler som undtages fra selvvalg:

Alle injektionsvæsker

Alle lægemidler til behandling af Får, Fjerkræ, Hest, Hund, Kvæg, Pelsdyr (f.eks. mink) og Svin

Veterinære lægemidler der kommer i selvvalg:

Lægemidler mod lopper of flåt

QP53AX15, FIPRONIL

 • Frontline, Frontline Pour-On Vet., Amflee vet., Effipro, Effipro (L,M,S, XL) Exproline vet. Fleanil, Frontline Vet., Pestigon, Fipralone, Fiprex Cat, Fiprex (S, M, L, XL), Fyperix Vet., Zeronil Vet.

QP53AX17, IMIDACLOPRID

 • Advantage Vet. til hund, Advantage Vet. til kat, Clearspot, Midaspot

QP53AX23, PYRIPROXIFEN

 • Cyclio Vet.

QP53AX26, PYRIPROL

 • Prac-tic

QP53AC54, PERMETHRIN, KOMB.

 • Bayvantic Vet.

QP53AX65, FIPRONIL, KOMB.

 • Frontline Combo til hunde, Frontline Combo til katte

QP53BC01, Luferunon

 • Program Vet

QP53BX02, NITENPYRAM

 • Capstar Vet. til katte og små  og store hunde

 

Opfølgning

Lægemiddelstyrelsen vil følge salget af lægemidler i selvvalg de kommende år for at vurdere om der er uhensigtsmæssige stigninger i salg af visse typer lægemidler med baggrund i selvvalgsordningen. Såfremt det forekommer vil Lægemiddelstyrelsen vurdere om det pågældende lægemiddel skal undtages selvvalg.

Indsigelser

Eventuelle kommentarer til ovenstående bedes være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 10. januar 2018.

Mail med kommentarer bedes sendt til Send en mail og indeholde reference til sagsnummer 2015093156.