Høring over nyt forslag til tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

2. maj 2017

Medicintilskudsnævnet er fortsat i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (ATC-gruppe R03) og har nu færdiggjort et nyt forslag til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets 3. forslag af 1. maj 2017 til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL.

Medicintilskudsnævnets 2 første forslag har tidligere været i høring. Siden er der udkommet nye behandlingsvejledninger på området samt sket flere prisændringer. Nævnet har derfor lavet et nyt forslag til fremtidig tilskudsstatus for disse lægemidler.

Medicintilskudsnævnets anbefalinger 

Kombinationerne af en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA) og et inhalationssteroid (ICS) bruges både til at behandle astma og KOL. Nævnet mener, at det store forbrug til patienter med KOL ikke er hensigtsmæssigt. Derfor anbefaler nævnet som noget nyt, at tilskuddet til denne gruppe af medicin klausuleres.

Nævnet anbefaler nu, at der bør være en langtidsvirkende muskarin antagonist (LAMA) med generelt (automatisk) tilskud. Det skyldes, at der er kommet nye anbefalinger i behandlingsvejledninger, og der er sket prisændringer. Nævnet anbefaler dog, at tilskuddet til de dyrere LAMA klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med den billigste LAMA. Tilsvarende anbefaler nævnet fortsat, at tilskuddet til de dyrere LABA klausuleres.

Nævnet anbefaler også fortsat, at tilskuddet til kombinationerne af en LABA og en LAMA klausuleres, og at det generelle tilskud til de orale beta-2-agonister bortfalder.

Høringsfrist 8. juni 2017 

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder: 3. høringsbrev af 2. maj 2017 til parter – lægemidler mod astma og KOL.

Der er høringsfrist den 8. juni 2017. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, Medicinrådet, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag og høringssvar fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger.

Medicintilskudsnævnets vurderinger

Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (22. august 2014)

1. høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL 
(22. maj 2015)

2. høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL 
(26. oktober 2016)