Høring over to vejledninger om medicintilskud

14. november 2017

Lægemiddelstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om ansøgning om generelt tilskud og generelt klausuleret tilskud til lægemidler og udkast til Vejledning om revurdering af lægemidlers tilskudsstatus i høring.

Der er høringsfrist den 11. december 2017.

Link til materialet på Høringsportalen