Informationsmøde i oktober om nye forordninger for medicinsk udstyr

7. juli 2017

Nye EU-forordninger for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen. Forordningerne finder anvendelse i henholdsvis maj 2020 og maj 2022. Forordningerne skal styrke patientsikkerheden og sikre tilgængeligheden af nyt udstyr, der kan komme patienterne til gode i behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen vil gerne informere om og drøfte de kommende forordninger med fabrikanter af medicinsk udstyr, importører og distributører af medicinsk udstyr og øvrige relevante

Mødet finder sted mandag den 9. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:30 i Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Invitation til informationsmøde i Lægemiddelstyrelsen (pdf)