Ingen genberegning af medicintilskud 12. og 13. juni

9. juni 2017

Borgere, der køber medicin mandag og tirsdag den 12. og 13. juni 2017, skal være opmærksomme på,  at der er risiko for, at man ikke kan få det fulde tilskud i de dage.

Lægemiddelstyrelsen er nødt til at foretage en opgradering af sine it- systemer, og det betyder, at der vil være et par dage, hvor der ikke kan genberegnes tilskud på visse lægemidler.

Nogle borgere kan derfor opleve at få tilbudt lægemidler, hvor det ikke er muligt at få fuldt tilskud til. Det kan i sidste ende betyde, at borgeren kommer til at betale mere for sin medicin, end man ville gøre på andre dage.

Hvis man som borgere oplever, at man ikke kan få fuldt tilskud til det billigste tilgængelige lægemiddel på apoteket den 12. og 13. juni og ikke har akut behov for medicinen, vil det kunne svare sig, at man venter med at købe den til efter den 13. juni, hvor man igen vil kunne få det fulde tilskud.

Baggrunden for at der ikke kan beregnes tilskud 12. og 13. juni

Normalt er det sådan, at borgerne tilbydes det billigste lægemiddel på apoteket og der bliver beregnet tilskud ud fra det fulde beløb. Men hvis det billigste lægemiddel ikke kan leveres tilbyder apoteket det næstebilligste lægemiddel og tilskud beregnes ud fra dette lægemiddels fulde beløb. Det vil sige, at tilskudspriserne kan varierer fra dag til dag (dog kun hverdagene).

På baggrund af indberetning på leveringssvigt fra grossisterne til Lægemiddelstyrelsen, bliver der genberegnet nye tilskudspriser til næste hverdag, så det næstbilligste tilgængelige lægemiddel kan ekspederes med fuldt tilskud. De nye tilskudspriser er dem apotekerne bruger ved ekspeditionerne. Det er denne genberegning, som på grund af it-opdateringer ikke kan laves til apotekerne til dagene 12. og 13. juni 2017.

De tilskudspriser, som er gældende fredag d. 9. juni 2017 gælder til og med tirsdag den 13. juni 2017.