Lægemiddelstyrelsen har fundet sine nye rådgivere til Rådet for Lægemiddelovervågning

17. marts 2017

Lægemiddelstyrelsen har netop konstitueret 11 nye medlemmer til Rådet for Lægemiddelovervågning, der skal være med til at styrke arbejdet med overvågning af lægemidler i Danmark og i det fælles europæiske samarbejde.

Det nye Råd for Lægemiddelovervågning

Ni nye medlemmer af Rådet for Lægemiddelovervågning var samlet til det første og konstituerende møde i Lægemiddelstyrelsen. De øvrige to medlemmer (Annemarie Hellebek og Kim Høeg) var forhindret i at deltage på gruppebilledet.

Rådet er bredt sammensat bl.a. med repræsentanter for sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere, patienter, forbrugere og hospitaler.

Lægemiddelstyrelsen har blandt medlemmerne udnævnt Torben Mogensen, tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital og speciallæge i anæstesiologi, som ny formand for Rådet. Torben Mogensen afløser derved Ib Valsborg, som var formand i den sidste periode fra 2012 til slutningen af 2016.

I rådet sidder ud over formand Torben Mogensen:

  • Speciallæge i almen medicin Michael Dupont, praktiserende læge og næstformand i Lægeforeningen
  • Lægefaglig chefkonsulent Britta Ortiz Echeverria, Region Sjælland, Primær Sundhed
  • Overlæge Annemarie Hellebek, Hvidovre Hospital, Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, og lektor i klinisk farmakologi, Københavns Universitet
  • Karsten Lollike, Novo Nordisk, Corporate Vice President og QPPV
  • Sundhedsfaglig direktør Birthe Søndergaard, Danmarks Apotekerforening
  • Farmaceut Rita Offersen, Matas A/S
  • Direktør Kim Høgh, Hjerteforeningen
  • Sine Jensen, Forbrugerrådet, Seniorrådgiver på sundhedsområdet
  • Overlæge Espen Jimenez Solem, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler, klinisk farmakologisk afdeling og Leder for Region Hovedstadens Bivirkningsmanager
  • Lotte Klim, formand for netværket EUPATI Danmark

Medlemmerne af rådet er konstitueret for en fireårig periode.

Torben Mogensen skal sammen med rådets øvrige medlemmer rådgive Lægemiddelstyrelsen i spørgsmål om bivirkninger og andre risici ved lægemidler. Rådet for Lægemiddelovervågning skal bl.a. komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen om tilrettelæggelse af arbejdet med indsamling af bivirkningsdata, anvendelse af viden om bivirkninger og til styrelsens information om lægemiddelsikkerhed.

Rådet for Lægemiddelovervågning skal sikre, at vi får et helhedssyn på den vigtige samfundsmæssige opgave, det er, at fremme effektive og sikre lægemidler. Jeg er derfor også rigtig glad for, at det er lykkedes at samle et meget stærkt og kompetent Råd for Lægemiddelovervågning, der er bredt repræsenteret inden for lægemiddelområdet til at bidrage som aktive medspillere i udformningen af nye tiltag på bivirkningsområdet. Rådets skal bidrage til at styrke lægemiddelsikkerheden for medicinbrugerne og derfor bliver Rådets arbejde afgørende i spørgsmål om bivirkninger og lægemiddelsikkerhed generelt”, siger Janne Lehmann Knudsen, Enhedschef i Lægemiddelstyrelsens Enhed for Lægemiddelsikkerhed og Medicinsk Udstyr.