Lægemiddelstyrelsen har lanceret nyt Produktresume.dk

28. august 2017

Lægemiddelstyrelsen har lanceret en ny og forbedret udgave af hjemmesiden Produktresume.dk.

Produktresume.dk er den hjemmeside, hvor lægemiddelprofessionelle og andre interesserede kan finde den gældende udgave af produktresuméet for godkendte lægemidler i Danmark.

Layoutet og søgemulighederne er med den nye løsning markant forbedret, og der er ikke længere begrænsning på, hvor mange brugere der kan benytte sitet samtidig.

Ny udgave af Produktresume.dk

Ovenfor: Forsiden på den nye, forbedrede udgave af Produktresume.dk

Den forbedrede udgave af Produktresume.dk indebærer desuden følgende ændringer:

  • Direkte links til dokumenter på den hidtidige Produktresume.dk virker ikke længere.
  • Muligheden for HTML-visning er erstattet af en forhåndsvisning.
  • Excel-listen over senest opdaterede dokumenter er erstattet af et diagram til venstre i skærmbilledet, som giver mulighed for at filtrere på publiceringsdato i ugeintervaller.
  • Skabeloner til brug for nye produktresuméer fremgår på fanen ”Skabeloner”, men flyttes inden længe til laegemiddelstyrelsen.dk.

Vi opfordrer vores brugere til at læse vejledningen under menupunktet ”Hjælp til søgning” på Produktresume.dk for orientering om de nye søgemuligheder.

Produktresuméer for centralt godkendte lægemidler forefindes stadig på hjemmesiden for det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA): www.ema.europa.eu

Spørgsmål og kommentarer

Spørgsmål og kommentarer til Produktresume.dk bedes rettet til Send en mail eller tlf. 44889214.