Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2016

27. april 2017

Lægemiddelstyrelsens seneste årsrapport for overvågning af bivirkninger viser, at antallet af indberetninger om formodede bivirkninger i 2016 var mere eller mindre identisk med året før. I alt modtog Lægemiddelsstyrelsen 7654 bivirkningsindberetninger sidste år. Der kom færre indberetninger fra læger, men indberetninger om patienterstatningssager fra Patienterstatningen, der omhandler bivirkninger, udgjorde en større andel end tidligere.

Selv om lægerne i 2016 indberettede færre indberetninger om formodede bivirkninger, udgør indberetningerne fra lægerne stadig den største andel med 41 pct. af det samlede antal indberetninger til Lægemiddelstyrelsen. Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugerne, pårørende og fra Patienterstatningen udgør tilsammen en stadig større andel. I de seneste år har indberetninger her fra udgjort mere end en tredjedel. I 2016 udgjorde de 38 pct.

”Vi er rigtig glade for, at vi stadig får mange indberetninger fra både læger og medicinbrugere, men vi ønsker at få flere for at sikre det bedst mulige billede af de bivirkninger, som medicinbrugerne oplever, og det lægerne registrerer. Indberetninger om formodede bivirkninger er yderst vigtige for overvågning af lægemiddelsikkerheden. De bidrager med væsentlig viden om sikkerheden af den medicin, der er på markedet. Vi vil til stadighed have fokus på at få flere og bedre indberetninger. Bivirkningsmanagerfunktionen som flere regioner nu har etableret, er en stor hjælp i dette arbejde, da de bl.a. har godt kendskab til vores indberetningssystem. Vi vil i den kommende tid have større fokus på at maksimere kvaliteten af de indberetninger, vi får og udbrede kendskabet til den webservice til enklere indberetning af formodede bivirkninger, vi har stillet til rådighed. Endelig vil vi arbejde for at udvide kilderne til information, så grundlaget til brug for en samlet vurdering af lægemiddelsikkerheden bliver så solidt som muligt” siger enhedschef for Lægemiddelstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Janne Lehmann Knudsen.

Link

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2016 (pdf)